zastavky umění

Vernisáž: 2. června 2023

Autoři: studenti 4A8 Gymnázium Jihlava a žáci 7. třídy Křesťanská základní škola
Pedagožky: Soňa Jurkovičová – Gymnázium Jihlava, Šárka Skasko – Křesťanká základní škola
Lektorka: Pavlína Pitrová – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Metodička: Zuzana Demlová – KVAS z. s.
Výtvarné vedení: Jantra Šímová, Ester Hotová
Projekt vznikl v rámci kampaně Jihlava mi není fu©k!
Finanční podpora: ČSOB pomáhá regionům
Poskytnutí zastávek MHD: Dopravním podnik a Magistrát města Jihlavy

Jihlava_mi_neni_fuk_ZS_krestanka

Ve školním roce 22/23 se do kampaně Jihlava mi není fu©k! zapojili žáci sedmé třídy ZŠ Křesťanská a studenti osmiletého gymnázia (4A8). Tyto dvě skupiny dětí a mladých lidí vytvořily výtvarnou intervenci ve veřejném prostoru, která vyjadřuje jejich názory, příběhy nebo zkušenosti. Ve svých výtvarných výpovědích se zaměřily na témata spojená s místy a událostmi ve svém okolí. K výtvarnému zpracování využily trolejbusové a autobusové zastávky – právě ty slouží k zastavení, díky tomu mají lidé-diváci vymezený čas vnímat sdělení dětí. 

Vernisáž projektu Zastávky uměním

Důležitým aspektem celé práce je zkušenost studentů s vytvářením reálného výstupu, jež překračuje zdi školního prostředí, přesně to popisuje pedagožka Soňa Jurkovičová, která v projektu vede skupinu studentů gymnázia: „Projekt je výzvou a příležitostí dělat dohromady něco smysluplného, učit se spolupracovat, také o věcech společně přemýšlet a diskutovat. A na závěr se nebát jít s kůží na trh a vystoupit se svými názory a svou prací do veřejného prostoru, do Jihlavy, do našeho města.“

gymnazium_jihlava_mi_neni_fuk

V projektu byly děti také podporováni v sebeuvědomění vlastní hodnoty, například v tom že jejich názory jsou důležité a mají místo ve veřejném prostoru. Děti například váhaly, zda je téma veřejných toalet dostatečně „ušlechtile“ nebo zvažovaly, jestli vybídnout spoluobčany ke sportování skrze loga jihlavských sportovních klubů nebo se za tohle téma dokážou postavit samy a představit vlastní zkušenosti.

Jedná se tedy o proces, ve kterém jsou zásadní vhodné podmínky pro participaci dětí. Tím je například prostředí, kde se děti nemusí bát hovořit o svých nápadech, ale i o obavách a kde si mají možnost ujasnit svůj autentický názor. Proto třeba žáci vyrazili do ulic, aby zjistili, co si obyvatelé Jihlavy myslí o situaci s veřejnými toaletami nebo se ptali lidí, co jim pomáhá udržovat dobrou náladu. Téma duševního zdraví s dětmi také diskutovala výtvarnice Eliška Podzimková, kterou k umělecké tvorbě a k práci na animovaném seriálu, přivedla vlastní zkušenost s proděláním závažné nemoci. Jiná skupina žáků se věnovala problematice politických vězňů, proto absolvovali přednášku historika Michala Stehlíka z pražské filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který žákům nastínil politickou a kulturní situaci padesátých let v regionu.

Děti musí také celou dobu transparentně rozumět, kdo je za co odpovědný a o čem kdo rozhoduje. Všichni například věděli, že se vizuální zpracování zastávek musí konzultovat s oddělením památkové péče města.

mapa Jihlava-2021-predani

S dětmi také spolupracovaly dvě mladé výtvarnice Jantra Šímová a Ester Hotová, aby žákům pomohly s vizuálním řešením jednotlivých návrhů. Výsledky intenzivní práce, za kterou vedle dětí, stojí také energie dvou skvělých pedagožek Soni Jurkovičové a Šárka Skasko, bude vidět na trolejbusových zastávkách Náměstí Dolní, Náměstí Horní, Brtnická a Dům zdraví od května do září. Vernisáž programu s názvem Zastávky umění, kde žáci slavnostně odhalili svoje výtvarná sdělení ztvárněná na trolejbusových přístřešcích, proběhla 2. 6. 2023.

fotografie: Jakub Koumar, Jana Jarošová