Divadlo fórum

Realizátor: Michaela Matějová Mikulová
Lektor: Michaela Matějová Mikulová
Žákovský tým: Studenti literárně-dramatického oboru ZUŠ v Jihlavě
Časová dotace: 2-3 hodinové bloky
Září 2021 – únor 2022: hledání problematiky spojené s projektem Jihlava mi není Fu©k s divadelní skupinou studentů ZUŠ. Následná dramatizace a zkoušení inscenace.
Únor 2022 – duben 2022: Realizace projektu ve vybraných třídách ZŠ a na veřejném prostranství v jihlavských parcích.
Duben 2022:  Veřejná výstava a Pecha Kucha Night
Vzdělávací oblasti a kompetence z RVP:
kompetence sociální a personální, kompetence k řešení problému.  výchova k občanství, umění a kultura, výchova demokratického občana, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské

Cíl programu:
Studenti prozkoumají palčivá témata Jihlavy a najdou takové, které je osobně opravdu trápí. Studenti pojmenují svou chuť/nechuť, příležitost/bariéry danou věc ovlivňovat. Vznikne divadelní inscenace ve veřejném prostoru, kde studenti spolu s diváky hledají řešení daného problému.

Klíčová slova:
město Jihlava, historie, veřejný prostor, aktivní občanství, jednání, konflikt, konfrontace, osobní názor, komunikace, participace, socializace skupiny, spolupráce, divadelní situace, interaktivní divadlo, politické divadlo,  autorské divadlo, divadelní představení, divadlo, pohyb, hudba

Anotace: 
V první fázi programu zmapujeme palčivá témata Jihlavy. Během společných debat ve skupině, díky drobným dramatickým etudám, ale i skrze rozhovory se spolužáky nebo rodiči a osobami ze svého okolí zjistíme, nakolik jsou některá témata opravdu celospolečenská a palčivá. Zda se jedná o kontroverzní téma se širokým dosahem a velkým množstvím názorových střetů, nebo daný problém pálí jen jistou cílovou skupinu a nevyvolává zájem veřejnosti.

Následně vybraný problém zmapujeme a to sběrem aktuálních dat, názorů odborníků i veřejnosti nebo z historického hlediska. Je pravděpodobné, že jeden problém v sobě může skrývat mnoho dalších souvisejících témat, která je nutné odhalit.

Následně se pokusíme vybrané téma zasadit do konkrétních situací, vystavět ho v autentických prostředích a vtělit ho do příběhů postav s propracovanou charakteristikou. Připravíme pro diváky takové situace, které je nenechají postávat opodál, ale vtáhnou je přímo do děje a do konfrontace.

Prostor pro práci:

Divadelní učebna literárně-dramatického oboru ZUŠ v Jihlavě slouží k prozkoumání dané problematiky a na zkoušení inscenace.
Výstupy se mohou uskutečnit jak ve veřejném prostoru například v parku, tak v učebně, na jevišti. Inscenace je prostorově variabilní, záleží na vývoji témat.

Výstupy programu:
Autorské interaktivní divadelní představení zaměřené na herectví, pohyb, hudbu, site specific. Účast na závěrečné výstavě a Pecha Kucha Night.