hra-nice-jihlava

Realizátor: Loutky bez hranic
Lektor: Marta Trpišovská Vodenková: tanečnice, choreografka, pedagožka Konzervatoře Duncan Centre
Lukáš Bouzek: divadelník, improvizátor, herec, loutkář, bubeník kapely VOBEZDUD a vášnivý amatérský hokejista
Cílová skupina: II. Stupeň ZŠ
Žákovský tým: ZŠ Otokara Březiny
Časová dotace: 12. dopoledních setkání ve 4. blocích v období pěti měsíců v období září 2021 – duben 2022
Vzdělávací oblasti a kompetence z RVP: český jazyk a literatura, výchova k občanství, umění a kultura, výchova demokratického občana
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské

Cíl programu:
Vytvořit bezpečný prostor pro kreativní přemýšlení, kde se nikdo nebojí vyjádřit svůj názor. Práce s nápady žáků, které společně rozpracujeme metodami vhodnými pro konkrétní skupinu. Definovat svůj “osobní svět”, ve kterém žijeme, najít, co se nám líbí a nelíbí a hledat způsoby, jak to zlepšit (člověk dokáže dělat velké věci, ale musí začít s malými).

Klíčová slova:
Individualizace programu, dle potřeb skupiny: společně hledáme téma, kladení otázek, hledání odpovědí, diskuse, vycházíme z osobních zkušeností žáků s občanskou uvědomělostí / žáci se podílí na tvorbě výstupu – jsou součástí kreativního způsobu práce. Budeme pracovat komplexně v kontextu různých umění – divadlo, pohyb, hudba, výtvarné umění, literatura. Formou hry vytvoříme bezpečné a příjemné prostředí pro tvorbu.

Anotace: Baví nás společná práce ve skupině s dětmi. Máme zkušenosti s provázením dětí autorskou tvorbou: společné hledání, nacházení i nenacházení odpovědí, uměleckých tvarů a vyjádření se napříč uměleckými obory. Považujeme hru, jako základní prostředek, který pomáhá každému ve skupině objevit svůj prostor, své slovo a svůj výraz, tak aby uplatnil svůj potenciál. Je pro nás podstatné hledat rovnováhu mezi tím, kdy brát sebe i věci kolem vážně nebo s nadhledem. Při práci je důležitá vzájemná přející pozornost a důvěra. Jedině tak lze vytvořit něco autentického.

Předpokládaný harmonogram práce: 12. dopoledních setkání ve 4. blocích

 1. blok: první 3 dopolední setkání lze uskutečnit v jednom bloku
  poznávání (hry zaměřené na vztahy, debaty k tématu)
  generování tématu

 2. blok: tři měsíce cca 5 dopoledních setkání
  výzkum konkrétního
  hledání materiálu, nástrojů
  vrstvení, uspořádávání

 3. blok: 3 dopolední setkání mohou proběhnout opět v jednom bloku
  intenzivní finální práce na výstupu

 4. blok: prezentace + evaluace

Prostor pro práci:
ideálně větší prostor (aula, tělocvična, taneční sál, divadelní sál, barokní sál) v závislosti na počtu žáků, dobré je zohlednit akustiku
možnost pracovat v exteriéru, v DIOD, nebo Horáckém divadle
pozn. může být upřesněn v závislosti na potřebách tématu a prezentace.

Výstupy programu:
Výstupem bude autorské dílo, které může mít podobu: divadelního představení, kabaretu, opery, baletu, průvodu, komunitní slavnosti, happeningu, výstavy, site specific atd…)
Aktivní účast na závěrečné výstavě a Pecha Kucha Night k celému projektu Jihlava mi není fu(c)k.