MÍSTO, NÁPAD, INTENZITA

Realizátor: Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
Lektor: Matěj Kolář: hudebník, výtvarník, performer a pedagog. Spolupracuje s divadly De Facto Mimo, T.E.J.P., Divadlo Víťi Marčíka. Jako hudebník vystupuje se svými skřipkami coby DJ Skřípák, hraje v uskupeních Durkheim Dolls, dříve Draga Banda, Tram Tram. Již několik desetiletí pořádá zážitkové letní tábory.
Tereza Brussmannová: absolventka Akademie výtvarných umění. V roce 2019 byla nominována na Startpoint prize. S kolektivem dalších autorů získala první místo v sochařsko-architektonické soutěži o podobu pomníku Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého. Bezmála 20 let jezdí s Matějem Kolářem na letní tábor na Kuši.
Cílová skupina: žáci II. Stupně ZŠ v Jihlavě
Žákovský tým: žáci ZŠ Havlíčkova
Časová dotace: celodenní setkání jednou za měsíc v období září 2021 – duben 2022
Vzdělávací oblasti a kompetence z RVP: český jazyk a literatura, výchova k občanství, umění a kultura, výchova demokratického občana, environmentální výchova,
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské

Cíl programu:
Skrze umělecké přístupy, rešerše a vlastní prožitky pomoci mladým lidem artikulovat svůj vztah a názor na konkrétní místo v Jihlavě a vtáhnou do problematiky širokou veřejnost.

Klíčová slova:
zapomenutá a unikátní místa na Jihlavsku, příběhy míst, vztah k místu, současná podoba pomníku a památníku, rešerše, společenství, rituály, tradice, pověsti, Intenzivní prožitky

Anotace: Žáci vytvoří mapu zapomenutých a unikátních míst, která stojí podle nich za pozornost. Podle charakteru místa a povahy příběhu nebo historické události, která se tam odehrála, vytvoří pod vedením sochařky a performera „pomník“ v podobě kreativní intervence, piece, happeningu, události nebo objektu. Výstupem tedy není jen vystavené dílo a dokumentace jeho vzniku, ale také znovunelezení vztahu k místu skrze osobní (nebo skupinovou) akci, čin, konání a vjem intenzivního citového zážitku.
Žáci volí nejen místa a události jež se zde odehrály, ale také formu zpracování (foto, video, zvuk, objekt, kresba, malba v plenéru, koncept atp.)

Žáci si budou klást řadu otázek, které nabídnout veřejnosti: K čemu stavět pomníky a proč? Potřebuje historická událost nebo příběh fyzické zpřítomnění v místě? K jakým památníkům a k jakým tradicím se místní společenství hlásí, které jsou naopak tabuizovány? K čemu nám památníky slouží/pomáhají/manipulují? Jak udržovat živou paměť míst bez patosu?
Jihlava je město s multikulturní historií (česká, německá, židovská). Kontinuita některých tradic byla přerušena nebo také úspěšně obnovena (např. havířský průvod), jiné jsou formálně udržované bez silnějšího vtažení veřejnosti. Zjistíme, zda mladí lidé dokážou spoluutvářet živou tradici.

Příklady míst na periferii zájmu: Zaječí skok – pověst, taneční parket, kámen utonulých dětí, vodní náhon stříbrného dolování /
Torza křížů s německými nápisy Kosov, Pístov, Popice, Vysoká / Pozůstatky dolování – pinky a propadlé štoly Rounek, Šacberk, Helenín / Kosov lom / Smírčí kříže apod.

Prostor pro práci:
Pracovat budeme převážně v terénu.

Výstupy programu:
mapa míst a příběhů. Veřejná akce nebo artefakt, který může být „prototypem“ novodobého rituálu, nebo pobídkou k založení či obnovení tradice.
Aktivní účast na závěrečné výstavě a Pecha Kucha Night k celému projektu Jihlava mi není fu©k.