Vzdělávací programy
Od září 2021 startuje sedm žákovských týmů a spolu s umělci řeší otázku Jihlava mi není fu©k!
Programy zakončí výstava a prezentace na Pecha Kucha Night.
Společně se ptáme: Můžeme ovlivnit, jak Jihlava vypadá a jak se tady žije? Máme budoucnost města nechat na politicích anebo ji můžeme ovlivnit i my sami? Můžou se zapojit mladí lidé, nebo musí počkat do 18cti, protože nikdo nebere děti vážně? A chtějí vůbec něco změnit?