spolu u stolu

Realizátor: Oblastní galerie Vysočiny ve spolupráci s F-point Jihlava
Lektor: Pavlína Pitrová: edukátorka Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě s dlouhodobými lektorskými zkušenostmi z Národní galerie, Národního muzea nebo Poštovního muzea v Praze a obecně prospěšné společnosti Cesta integrace v Říčanech.
Cílová skupina: volnočasová věkově smíšená skupina dětí Jihlaváků a přistěhovalých Jihlaváků (dětí cizinců)
Časová dotace: září 2021 – duben 2022
Vzdělávací oblasti a kompetence z RVP: český jazyk a literatura, cizí jazyk, výchova k občanství, umění a kultura, výchova demokratického občana
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské

Cíl programu:
Zjistit bezpečné prostředí pro sebevyjádření dětí, kde mohou zkoumat svůj pohled na jinakost a stejnost: Sledování proměn pohledu dětí na jinakost v čase. Vytvořit silný a autentický vizuální záznam, který zprostředkuje názory dětí široké veřejnosti.

Klíčová slova:
komunikace beze slov / tenká hranice mezi jinakostí a stejností nahlížena z perspektivy dětí / předsudky / občanství / kultura / národnost / menšina / individuálně a společně / fotografie jako nástroj, kterým zkoumáme svůj pohled na svět

Anotace: Spolu u jednoho tvůrčího stolu se bude pravidelně potkávat smíšená skupina dětí Jihlaváků a přistěhovalých Jihlaváků (dětí cizinců). Do hledáčku se nám dostanou každodenní situace jako je třeba moje cesta do školy, moje zájmy, moje rodina, můj pokoj, moje kuchyně, moje svátky, naše město Jihlava, jihlavské náměstí, parky, obchodní centrum, divadlo, kino a muzeum… Zjistíme, co máme společného a v čem jsme jiní a co všechno spoluutváří můj pohled na svět.

Věříme, že pohled dětí na jinakost a stejnost se bude v čase vyvíjet. Je možné, že děti jinakost pojmenují zpočátku pouze povrchně nebo vnějšími znaky – jako šikmé oči apod. nebo, že ji nebudou vůbec vnímat a na konci uvidí toto téma v komplexnějším světle. Nebo že na začátku definují jinakost exaktními výrazy jako je jazyk, národnost, náboženské zvyklosti apod ale časem pojmenují základní hodnoty lidí, které jsou sdílené napříč kulturami.

S dětmi budeme pěstovat všímavost a schopnost pozorovat a zaznamenávat svět kolem sebe. Využijeme fotografii, která bude naším každodenním zápisníkem. Budeme zjišťovat jaké informace fotografie zobrazuje, zda se nám podařilo zachytit realitu, tak jak jsme ji viděli, nebo nám do záběru vklouzly i další nečekané souvislosti. Děti se také seznámí s profesionálními fotografy např. Ditou Pepe.

Ve finále děti vyhodnotí, zda jsou schopné své pozorování zprostředkovat veřejnosti a zda jejich výpovědi mají nějaký společenský ohlas. Každopádně jejich práce ovlivní nejbližší okolí dětí, které bude částečně do projektu aktivně zapojeno, nebo bude objektem pozorování. 

Prostor pro práci:
Základní pracovní zázemí v edukační dílně Oblastní galerie Vysočina, dále pak prostředí města z pohledu sociálních vazeb: můj domov, moje škola, moje zájmy, kulturní jihlavské instituce apod.

Výstupy programu:
Výstava v prostorách Oblastní galerie Jihlava
Aktivní účast na závěrečné výstavě a Pecha Kucha Night k celému projektu Jihlava mi není fu©k.