pro školy
„Každý žák je aktérem změny, není jen bezvýznamnou součástí systému.“

V projektu Město jako prostor pro kreativní učení se soustředíme na čtyři níže jmenované oblasti. Souzníte-li s tímto způsobem učení, tak jsou tyto programy právě pro Vaši třídu. Chcete-li se o programech dozvědět víc, napište nám: zuzrez@gmail.com

Aktivní zapojování žáků: Pracujeme s vnitřní motivací každého žáka tak, aby dokázal plnohodnotně uplatnit své přednosti a považoval nabyté zkušenosti a informace za smysluplné.

Rozvoj akčních kompetencí: Podporujeme žáky v zodpovědnosti za svoje učení, za stav okolního prostředí a za fungování celé třídy tak, aby vnímali sebe sama jako aktéry změny.

Místně ukotvené učení: Soustředíme se na takový okruh témat a problematik, které jsou v bezprostředním dosahu dětí, aby vnímaly svou práci v kontextu reálných souvislostí.

Kreativní učení: Podstatnou považujeme spolupráci žáků s odborníky, kteří dokážou děti vtáhnout díky svému zaujetí pro tvorbu, spolupráci, překonávání problémů a radost z objevování, jež jsou součástí uměleckého procesu.