Tým

KVAS z. s.

Kvas z. s. je příjemcem nadačního příspěvku, který nese odpovědnost za realizaci projektu. KVAS byl založen v roce 2007 a zaměřuje se na iniciaci a realizaci uměleckých, vzdělávacích a dalších mezioborových projektů. Operuje v oblastech kreativního využití technologií ve vzdělávání, kulturní advokacie a komunitního plánování kultury. Dlouhodobě rozvíjí vlastní know-how a metodiku mapování kulturních zdrojů a strategického plánování v kultuře a art advocacy. 

Kvas z. s. zpracoval pro město v roce 2016 Jihlava Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch. V dalších letech realizoval 4 ročníky Urban game, městské zážitkové hry, která popularizovala důležitá jihlavská témata.

V letech 2017–2019 koncepčně i organizačně vedl pilotní ročník Inkubátoru Jihlava vzdělává kulturou.DOC.DREAM services s.r.o.

Centrum dokumentárního filmu je oficiální partner projektu a garant mediální výchovy. Podílí se na realizaci zajištěním Žákovské a studentské televize. (Centrum dokumentárního filmu je projekt DOC.DREAM services s.r.o.)

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy je oficiální partner projektu, který nastavuje a zpracovává evaluaci projektu především v otázkách Akčních kompetencí.

Platforma pro kreativní učení uMĚNÍM

Platforma pro kreativní učení uMĚNÍMje oficiální partner projektu, který supervizuje kreativní učení a participaci dětí, zprostředkovává kontakt s mnoha dalšími kulturními organizacemi pro sdílení know-how. KVAS je zakládajícím členem platformy.

Jihlava vzdělává kulturou

Jihlava vzdělává kulturou je neformální platforma pro spolupráci mezi kulturními aktéry, školami a samosprávou města na rozvoji vzdělávání ve městě. Aktivity Jihlava vzdělává kulturou probíhají pod záštitou Magistrátu města Jihlavy. Projekt Město jako prostor pro kreativní učení navazuje na dosavadní práci Jihlava vzdělává kulturou. Díky podpoře Active citizens fund a Statutárního města Jihlavy nabízí školám intenzivní spolupráci.
Jihlava vzdělává kulturou se zaměřuje na rozvoj vzdělávacích aktivit s důrazem na kreativní učení. Usiluje o to, aby školy využívaly spolupráci s kulturními organizacemi a umělci jako standardní součást výuky k naplňování svých vzdělávacích cílů. Jedná se o soubor systémových opatření a nástrojů mezi něž patří např. metodická, organizační i finanční podpora. Především však zavádění kritérií kvality vzdělávacích programů, která doposud v celorepublikovém kontextu chybí.  Primární cílovou skupinou Jihlava vzdělává kulturou jsou děti MŠ, žáci ZŠ a SŠ v Jihlavě a okolí, aktivity Jihlava vzdělává kulturou ale nejsou omezeny pouze na oblast formálního vzdělávání ve školách, ale také na oblast neformálního vzdělávání (např. sdružení dětí a mládeže a další nestátní organizace, organizace pro zájmové vzdělávání apod.).