V narozeninovém dortu

Tři online lekce kampaně Jihlava mi není fu©k plné videí a výzev se snaží zvednou žáky z letargie a upřímně je staví před otázku, jestli jim to není všechno fuk. Program je unikátní v tom, že se zaměřuje na Jihlavu, vystupují v něm Jihlaváci, odehrává se v ulicích Jihlavy, vypráví místní příběhy a na jeho tvorbě se podíleli samotní žáci z jihlavských škol. Do programu natočili volební program také jihlavští politici, aby oslovili mladé voliče, kteří si vyzkouší volit do zastupitelstva města.

Cílová skupina: 7. – 9. tříd ZŠ v Jihlavě
Termín: program lze absolvovat kdykoliv do konce května 2021. Můžete ho projít s žáky společně ve třídě nebo poslat žákům pouze zadání a nechat je program vypracovat online samostatně doma (zaleží, jaká budou vládní nařízení). Program má tři části 3×45 minut. Můžete si vybrat pouze jednu, nebo dvě části, nebo všechny tři.
Technické požadavky: Pro individuální práci žáků doma: počítač s připojením na internet se sluchátky nebo reproduktory. Pro společnou práci ve třídě: 1 počítač s připojením na internet a na dataprojektor nebo interaktivní tabuli s reproduktory + tisk pracovních listů.
RVP: Vzdělávací oblast: Člověk a společnost / Průřezová témata: OSV, VDO, EGS / Kompetence: Občanská / Klíčová slova: Občanská společnost, občanství, demokracie, volby, práva, povinnosti, odpovědnost, rovnoprávnost, menšina, republika, státní příslušnost, národnost, Listina základních práv a svobod, Úmluvu o právech dětí.

Proč se do programu zapojit:

 • Protože nám Jihlava mi není fu©k! Protože je to program o budoucnosti, která se týká hlavně dnešních dětí.
 • Protože program vzniká v rámci platformy Jihlava vzdělává kulturou, která klade důraz na kvalitu programů, na aktivní zapojení žáků, na práci s informacemi v souvislostech.
 • Protože se tohoto programu zúčastní i žáci z ostatních jihlavských škol a společně zjistíme (žáci, učitelé a široká veřejnost), co si mladí lidé myslí o svých právech a povinnostech, co by chtěli změnit, za co převzít odpovědnost a koho by zvolili do zastupitelstva města.

Co budou žáci dělat:

 • Krátké videomateriály provedou žáky celou problematikou. Žáci budou v průběhu práce interaktivně zapojeni, budou vybírat, hlasovat, hledat řešení apod.
 • Seznámí se s aktivními lidmi z Jihlavy: např. Terezou Lízalovou, která vedla v Jihlavě studentské hnutí Fridays for Future / Matějem Ferdou, který organizuje Food Not Bombs a Fotbal proti rasismu / divadlem VOKO, mladými herci, kteří se zaměřují na politickou satyru…
 • Zažijí příběhy lidí z různých historických období, kterým byla odepřena lidská práva a potýkali se s diskriminací.
 • Zúčastní se voleb do městského zastupitelstva na základě volebního programu, který si pro žáky připravili místní politici.

Co získám jako učitel:

 • Výukový program pro samostatnou nebo společnou práci žáků do tří vyučovacích hodin – případně na ně může učitel navázat v dalších hodinách.
 • Přehledné informace o reakcích a odpovědích svých žáků – výstupy všech žáků.
 • Publicitu školy v rámci projektu Jihlava mi není fu©k!

Jak do programu zapojit svou třídu:

Napište nám

 • Zašleme Vám přístupové heslo pro učitele, abyste si nezávazně program prošli a vyhodnotili, zda o něj máte zájem.
 • Zašleme Vám přístupová hesla do programu pro žáky Vašich tříd.
 • Až žáci dokončí program, pošleme Vám jejich odpovědi a texty.
 • Rádi Vám odpovíme Vaše dotazy – ptejte se!
 • Program je zdarma díky podpoře Active Citizens Fund a Statutárního města Jihlava.

 

Online program se skládá ze tří částí. Vyberte jednu, nebo rozkrájejte s žáky všechny tři pomyslné dorty

Dítě

První narozeninový dort je spojený s rodinnou atmosférou, kdy většinou vůbec nemyslíme na to, že se svým narozením stáváme občanem státu. Zamyslíme se nad tím, jak ovlivní život člověku fakt, že první narozeninovou svíčku sfouknul před deseti, patnácti, padesáti nebo dokonce sto lety? Jak vypadá „smlouva“ mezi občánky Jihlavy a státem dneska a jak se proměňovala v průběhu historie?

Mladiství

Druhý narozeninový dort, který ochutnáme bude mít patnáct svíček, je v něm ukrytý občanský průkaz a většinou ho krájíme s kamarády, opouštíme základní školu, máme spoustu vlastních zájmů. Řešíme, jestli si už legálně můžeme připít alkoholickým nápojem nebo si zapálit cigaretu, jestli můžeme na brigádu, nebo když budeme mít průšvih, zda je tady riziko vězení. Mezi balónky a prskavkami narozeninové oslavy vykukuje občanská společnost.

Dospělí

Třetí narozeninový dort s osmnácti svíčkami si můžeme na zkoušku rozkrojit už teď. Jsme dospělí, jsme plnoletí. Změnilo se tímto dortem něco? Dokážeme se najednou rozhodovat, volit, nebo připravit argumenty pro ministra školství?

Výstupy z programu – názory dětí jihlavských škol najdete zde.