zapojte se

Jihlava není fu©k organizacím: KVAS z. s. – Kompostování všech aktuálních směrů, CDF – Centrum dokumentárního filmu, DIOD – Divadlo otevřených dveří, OGV – Oblastní galerie Vysočiny, F-point Jihlava, spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu, spolek pro živé slovo Verbárium, Loutky bez hranic, vysokoškolskému ústavu Univerzity Karlovy Centrum pro otázky životního prostředí, platformě pro kreativní učení uMĚNÍM, školám ZŠ Otokara Březiny, ScioŠkola Jihlava, ZŠ Havlíčkova, Soukromé gymnázium AD FONTES , SŠPTA Jihlava

Názory mladých lidí mi nejsou fu©k!

Věřím, že umění fu©k dokáže o palčivých otázkách současného světa psát, malovat, natáčet, tančit, hrát a zpívat!

Ti, co nás podpořili, nám ukázali, že jim nejsme fu©k!