Světlo pro Sokol

Realizátor: DIOD, Sokol Jihlava
Lektor: Přemysl Martinek: vedoucí produkce multižánrového divadla DIOD. Jako producent se specializací na otázky distribuce se věnuje realizaci projektů v oblasti filmu, divadla a komunitních projektů. Působil jako programový ředitel Febiofestu, výkonný ředitel distribuční společnosti Artcam a v současnosti spolupracuje na filmech režisérky Beaty Parkanové.
Dan Gregor: vizuální tvůrce, který vytváří interaktivní a dynamické světelné instalace ve veřejném prostoru. Podílel se na mappingových projekcích Staroměstské radnice v Praze (2010) nebo New Museum v Liverpoolu (2011). Mezi jeho další výrazné realizace patří interaktivní instalace Netykavka, scénické zpracování divadelního představení Antikódy pro Národní divadlo v Praze (2014)
Studentský tým: žáci SŠPTA Jihlava
Časová dotace: 2-4 hodinové bloky + celodenní stáže v postprodukčním studiu v období září 2021 – duben 2022
Vzdělávací oblasti a kompetence z RVP: Informační a komunikační technologie, odborná praxe

Cíl programu:
Zvědomit studentům otázky, které jdou za jejich studijní obor, jež je zaměřen především na zajišťování technického zázemí pro audiovizuální projekty. A to otázky jako například: Záleží mi na tom, na jakém projektu se podílím? Je pro mě důležité, jaký má umělecký a společenský dopad? Jsem v roli technika, nebo mám ambici ovlivňovat podobu vznikajícího díla?

Klíčová slova:

technologie v rámci umělecké produkce, autorská tvorba, technik/spolutvůrce, multimédia, scénografie, videomapping, příběh sokolské jednoty a dnešní polovirtuální doba

Anotace: Program je postaven na unikátním propojení praxe a studia. Studenti mají možnost spolupracovat se zkušenými lektory a audiovizuálními tvůrci v profesionálním zázemí divadla DIOD. Studenti se podílí na tvorbě autorského projektu s využitím multimediální scénografie, videomappingu nebo s použitím moderních technologií v rámci umělecké produkce.

Studenti natočí jednotlivé audiovizuální segmenty a zpracují je až do finální podoby určené k realizaci projektu (střih, zvuk, obrazová postprodukce). Studenti mají možnost ovlivnit i obsahovou stránku projektu během tvorby profesionálního scénáře. Dále se studenti zapojují do technického zabezpečení akce.

Projekt se zaměří na historické pozadí Sokola Jihlava, tedy nejstaršího fungujícího místního spolku. Historické milníky a osudy jednotlivců z jihlavské sokolské jednoty se mohou stát příběhy angažovanosti. Je pravděpodobné, že pro mladší generace to mohou být nesrozumitelné obrazy ze vzdálené minulosti, které budou konfrontovány s dnešním polovirtuálním světem, kdy se uzavíráme do anonymních bublin, bez kontaktu s ostatními.

Prostor pro práci:
Zázemí divadla DIOD, multimediální pracovny školy.

Výstupy programu:
Pojekt je určený k veřejnému uvedení. Otázkou je počet repríz a také bude klíčové rozhodnutí, jestli se uskuteční uvnitř DIODu, který je na to technicky velmi dobře připraven, nebo jestli se bude realizovat velkolepěji na fasádu sokolovny, což by bylo finančně i technicky náročnější.