o projektu

„Nikdo vás ve 21. století nebude platit za to, co víte, ale jenom za to, co umíte.“

Andreas Sleicher, ředitel Direktorátu OECD pro vzdělávání a dovednosti

 

Projekt Město jako prostor pro kreativní učení propojuje školy a tvůrčí profesionály tak, aby ve společné spolupráci dětí a umělců vznikaly autentické výpovědi zaměřené na aktuální dění ve městě Jihlava. Věříme, že se děti a mladí lidé dokážou odpovědně vyjadřovat k současným problémům společnosti, že jsou důležitými partnery v diskusi, a to za předpokladu, že je jim věnována metodická podpora a důvěra. Projekt využívá kreativní učení k rozvoji akčních kompetencí žáků a k podpoře sebepojetí maldých lidí jako někoho, kdo dokáže iniciovat změnu ve veřejné sféře.

Město jako prostor pro kreativní učení je dvouletý projekt zaměřený na žáky ZŠ a SŠ v Jihlavě a okolí (09/2020-06/2022). Na několika školách současně poběží programy zaměřené na aktivní občanství v nejrůznějších oblastech: ekologie, demokracie, národnostní menšiny, veřejný prostor apod. Díky spolupráci s umělci a jihlavskými osobnostmi z řad aktivních občanů vzniknou na tato témata profesionální výstupy jako například výstava, video, komiks, divadelní představení. Všem třídním projektům, potažmo školám, zapojeným do projektu bude zajištěna publicita, a to díky žákovské online televizi, společné profesionální výstavě a dětské Pecha Kucha. Žáci tak budou mít možnost oslovit nejen své spolužáky a rodiče, ale širokou veřejnost.